Портрет банку


01103, Київ, Печерська, 2/16


(044)224-59-85 , (044)224-59-85


http://www.apeksbank.com.ua


Кабан Віктор Васильович

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ "АПЕКС-БАНК" за ініціативою власників припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи, та у нього відкликана банківська ліцензія Рішенням Правління НБУ № 827 від 26.12.2017

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти9 59288 099194 692
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17292 19099 331343 307
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q1743 2678475 865
Активи211 968210 979721 710
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків0282 297
Депозити юридичних осіб2 74978 966137 632
Депозити фізичних осіб7 449103 249276 827
Власний капітал194 83921 460130 999
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 23 05241 59292 071
Процентні витрати -4 134-16 987-36 919
Чистий процентний дохід18 91824 60555 152
Комісійні доходи3 2555 3747 251
Комісійні витрати -581-885-688
Прибуток/(збиток)100 124-245 613-87 767
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи91,910,218,2
Статутний капітал / Активи142,9143,628,4
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити75,760,944,4
Депозити фізосіб/Зобов'язання43,554,546,9
Кредити/Депозити1 777,655,084,2
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів85,0251,136,5
Покриття резервами NPLs-93,7-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи4,541,827,0
Ліквідні активи/Залучені ресурси94,148,339,2
Ліквідні активи/Зобов'язання56,046,533,0
Рентабельність (%)201720162015
ROAA16,2-52,7-11,2
ROAE29,4-322,2-50,3
Чиста % маржа14,411,012,2
%Витрати/%Доходи17,940,840,1
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-9 59243 02843 63988 09983 730159 256221 084
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку до погашення-06 0020---0
Кошти в інших банках-1 477-0---0
Кошти в інших банках в іноземній валюті-381-0---0
Кредити-181 285148 065108 321100 178186 615256 743297 684
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17-292 190147 682107 55499 331185 625255 656296 238
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17-19 5976 28018 99419 29922 06722 60938 987
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17-43 2673847678479901 0861 447
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17-0-0---0
Активи-211 968220 079174 739210 979295 461465 299681 112
(FX) Активи, в іноземній валюті-8 09840 56951 56191 20681 900146 479232 528
Резерви під кредитні ризики--154 172-128 654-212 889-251 568-173 231-141 306-125 414
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-02183 005117 736
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-02183 005117 736
Депозити-10 19871 028106 339182 214203 023267 001342 306
Депозити юридичних осіб-2 74913 35918 76678 96664 70773 84371 559
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-5371728124 22825 27323 84730 944
Депозити юридичних осіб на вимогу-2 74913 00618 41278 61363 84471 45268 153
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-5371728124 22825 27323 84730 944
Депозити фізичних осіб-7 44957 66987 573103 249138 316193 158270 747
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-7 11039 16363 54579 606109 215156 418242 151
Депозити фізичних осіб на вимогу-4 97524 34214 04332 32492 595107 906149 345
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-4 63621 56110 67030 71688 056100 680145 072
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-0-0---0
Субординований борг-5 3795 1295 3244 9255 39853 348105 100
Зобов’язання-17 12977 888113 982189 519210 795410 580570 876
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-13 02644 46468 950108 983139 901316 618495 933
Статутний капітал-303 000303 000303 000303 000205 000205 000205 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)--111 181-201 203-282 637-321 934-262 955-246 381-122 084
Власний капітал-194 839142 19160 75721 46084 66754 719110 235
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -23 05212 7436 87141 59231 49819 76710 640
Процентні витрати --4 134-3 406-2 187-16 987-14 561-10 929-5 840
Чистий процентний дохід-18 9189 3374 68324 60516 9378 8374 800
Комісійні доходи-3 2552 2451 0815 3744 1582 9081 535
Комісійні витрати --581-365-179-885-641-399-184
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -96 981122 11338 551-121 686-44 100-18 5983 802
Прибуток/(збиток) до оподаткування-100 124120 79239 358-245 613-186 635-170 061-45 764
Витрати на податок на прибуток-0-0---0
Прибуток/(збиток)-100 124120 79239 358-245 613-186 635-170 061-45 764
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-26 58525 10424 48824 60526 93732 30645 346
Прибуток YOY (annualized)-41 14645 239-160 492-245 613-238 611-224 678-140 616
НазваАпекс-банк
Стан банкуліквідований
МФО380720
ЄДРПОУ36482677
№ п/п НБУ99
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії255
Дата видачі ліцензії2011-11-18
Дата державної реєстрації2009-05-08
Телефон(044)224-59-85
Телефон для міжнародних дзвінків(044)224-59-85
Сайтhttp://www.apeksbank.com.ua
Е-мейлinfo@apeksbank.com.ua
Facebook
Twitter
Google+