Портрет банку


04080, Київ, Нижньоюрківська, 81


(044)454–01–74 , (044)454–01–74


http://www.bankboguslav.com.ua


Заремба Людмила Петрівна

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ «БАНК «БОГУСЛАВ» віднесений до категорії неплатоспроможних Рішенням Правління НБУ № 708 від 06.11.2017; у банка відкликана банківська ліцензія, та банк ліквідований Рішенням Правління НБУ № 774 від 30.11.2017

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти42 32825 22925 341
Кредити юридичних осіб499 316432 207349 419
Кредити фізичних осіб5 5163 33923 530
Активи813 847780 582652 197
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків78 60149 67832 762
Депозити юридичних осіб188 592229 148182 742
Депозити фізичних осіб291 271289 927236 016
Власний капітал228 865193 454196 041
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 97 344100 27885 469
Процентні витрати -43 786-52 690-47 628
Чистий процентний дохід53 55847 58837 842
Комісійні доходи12 80515 61012 114
Комісійні витрати -1 968-2 084-1 831
Прибуток/(збиток)5 498-2 4911 531
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи28,124,830,1
Статутний капітал / Активи25,823,127,6
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити21,630,434,8
Депозити фізосіб/Зобов'язання49,849,451,7
Кредити/Депозити102,583,989,1
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів2,75,47,2
Покриття резервами NPLs-81,1-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи5,23,23,9
Ліквідні активи/Залучені ресурси7,64,45,6
Ліквідні активи/Зобов'язання7,24,35,6
Рентабельність (%)201720162015
ROAA1,2-0,30,3
ROAE4,3-1,30,8
Чиста % маржа10,07,27,0
%Витрати/%Доходи45,052,555,7
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-42 32845 56340 01225 22929 97632 80139 123
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-209 423156 336163 048147 753127 30082 17967 700
Цінні папери в портфелі банку до погашення-15 90425 85225 14064 35223 113-0
Кошти в інших банках-11 37810 9067 59770 62433 4483 41846 778
Кошти в інших банках в іноземній валюті-8 1388 6136 22267 81932 7542 64938 033
Кредити-491 750462 168452 240435 546435 227401 809393 968
Кредити юридичних осіб-499 316459 459449 052432 207417 953381 826373 793
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті-28 76227 45228 53743 84758 53969 10174 835
Кредити фізичних осіб-5 5162 7083 1883 33917 27419 98320 176
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті-424422452418412403662
Активи-813 847747 385725 825780 582681 108572 354616 003
(FX) Активи, в іноземній валюті-48 62868 75644 208122 05099 34577 186163 817
Резерви під кредитні ризики--13 082-42 547-35 135-23 334-24 782-26 055-21 766
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-78 60197 62848 26449 6785 348-12 518
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0---0
Депозити-479 863402 889438 488519 075475 889376 369393 297
Депозити юридичних осіб-188 592123 235171 786229 148179 356137 592138 731
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-13 43217 3509 97310 5518 0054 7683 283
Депозити юридичних осіб на вимогу-62 43967 26858 355123 72061 50268 90572 559
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-12 35416 8579 49310 3017 6894 6802 358
Депозити фізичних осіб-291 271279 654266 702289 927296 533238 778254 566
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-124 740122 757130 695160 767176 464169 098175 022
Депозити фізичних осіб на вимогу-41 43636 43934 14234 13738 55827 69442 245
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-22 63324 28224 28620 74226 58816 15320 133
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-7221519719811744475
Субординований борг-0-0---0
Зобов’язання-584 982521 261502 032587 127491 253383 640428 437
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-159 580155 548152 050179 739189 940178 517194 516
Статутний капітал-210 000210 000180 000180 000180 000180 000180 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-14 66611 9096 7576 6783 1652 0481 265
Власний капітал-228 865226 124223 792193 454189 855188 714187 567
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -97 34463 04730 280100 27870 58544 39621 884
Процентні витрати --43 786-29 353-14 269-52 690-36 896-23 550-12 444
Чистий процентний дохід-53 55833 69416 01247 58833 68920 8469 440
Комісійні доходи-12 8058 4394 07115 61010 7896 7143 201
Комісійні витрати --1 968-1 130-624-2 084-1 606-1 015-476
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --16 289-18 611-11 1654 4653 3942 4246 344
Прибуток/(збиток) до оподаткування-5 5452 74179-2 307-5 829-6 946-8 114
Витрати на податок на прибуток--47-0-183-175-175-172
Прибуток/(збиток)-5 4982 74179-2 491-6 003-7 120-8 286
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-67 45860 43654 16047 58844 84341 19238 161
Прибуток YOY (annualized)-9 0107 3705 874-2 491-5 271-6 225-6 891
НазваБогуслав
Стан банкуліквідується
МФО380322
ЄДРПОУ34540113
№ п/п НБУ117
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії231
Дата видачі ліцензії2011-11-02
Дата державної реєстрації2006-08-04
Телефон(044)454–01–74
Телефон для міжнародних дзвінків(044)454–01–74
Сайтhttp://www.bankboguslav.com.ua
Е-мейлbb@bankboguslav.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 3 з 3

НКЦПФР анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

16.12.2015 / finance.ua / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, анулювала 27 ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе...

ПАТ "Банк Богуслав" віднесено до категорії неплатоспроможних

06.11.2017 / bank.gov.ua / Відповідно до вимог статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 06 листопада 2017 року Правління Національного банку України прийняло рішення №708-рш/БТ "Пр...