Портрет банку


01135, Київ, Дмитрівська, 69


(044)569-65-15 , (044)569-65-15


http://www.credit-optima.com.ua


Бужак Владислав Валентинович

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ "КРЕДИТ-ОПТИМА БАНК» за ініціативою власників припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи, та у нього відкликана банківська ліцензія Рішенням Правління НБУ № 855 від 28.12.2017

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти10 6514 12413 345
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17156 01519 25759 260
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q1758 00351 65452 148
Активи219 948138 479146 184
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб7682 2765 239
Депозити фізичних осіб6 0973 3472 717
Власний капітал206 208126 17668 924
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 19 31219 90420 785
Процентні витрати -642-6 243-10 599
Чистий процентний дохід18 67013 66110 186
Комісійні доходи2 3871 5052 735
Комісійні витрати -178-50-173
Прибуток/(збиток)32253242
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи93,891,147,1
Статутний капітал / Активи54,686,743,1
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити86,571,379,2
Депозити фізосіб/Зобов'язання44,427,23,5
Кредити/Депозити2 762,21 261,11 400,3
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів12,921,220,2
Покриття резервами NPLs-125,1-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи4,83,09,1
Ліквідні активи/Залучені ресурси155,173,3167,7
Ліквідні активи/Зобов'язання77,533,517,3
Рентабельність (%)201720162015
ROAA0,10,20,2
ROAE0,10,30,4
Чиста % маржа12,712,08,0
%Витрати/%Доходи3,331,451,0
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-10 65121 27215 9714 1242 4993 3563 007
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-0-013 71925 015-0
Цінні папери в портфелі банку до погашення-0-8 00331 02339 09959 0230
Кошти в інших банках-286-0---0
Кошти в інших банках в іноземній валюті-236-0---0
Кредити-189 630180 14098 90970 911108 649109 475110 474
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17-156 015138 05856 79119 25758 36359 16557 816
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17-0-0---0
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17-58 00342 08242 11851 65450 28650 31152 658
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17-0-0---0
Активи-219 948227 313142 621138 479196 440194 186137 385
(FX) Активи, в іноземній валюті-2 66212 7463 8102 206846889702
Резерви під кредитні ризики--24 388-19 336-16 403-15 035-21 161-19 994-21 121
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-0---0
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0---0
Депозити-6 8658 4687 0465 6236 5734 0793 902
Депозити юридичних осіб-7686091 1022 2764 3651 036872
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-111111121215276
Депозити юридичних осіб на вимогу-7686091 1022 2764 3651 036872
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-111111121215276
Депозити фізичних осіб-6 0977 8595 9453 3472 2083 0443 030
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-1 4362 5252 0821 679186225235
Депозити фізичних осіб на вимогу-5 1726 7654 6191 736334176
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-1 4362 5252 0771 679878
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-710---0
Субординований борг-4 9514 9514 9534 95363 04163 04163 059
Зобов’язання-13 73921 07714 12512 30370 42268 18868 391
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-1 5257 9882 6701 692197240519
Статутний капітал-120 000120 000120 000120 00063 00063 00063 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-32602722539474312
Власний капітал-206 208206 237128 496126 176126 018125 99868 993
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -19 31210 7754 19719 90414 7278 4243 930
Процентні витрати --642-443-228-6 243-5 378-3 587-1 788
Чистий процентний дохід-18 67010 3323 96913 6619 3484 8372 143
Комісійні доходи-2 3871 5677471 5051 012631373
Комісійні витрати --178-135-94-50-30-22-12
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --9 353-4 301-1 3687 4641 3382 5051 378
Прибуток/(збиток) до оподаткування-78109301 3351119084
Витрати на податок на прибуток--46-49-10-1 083-17-16-15
Прибуток/(збиток)-326020253947470
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-22 98319 15615 48813 66111 4849 6919 703
Прибуток YOY (annualized)-190239203253-1 026267-49
НазваКредит Оптима Банк
Стан банкуліквідується
МФО380571
ЄДРПОУ34819265
№ п/п НБУ149
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії239
Дата видачі ліцензії2011-11-16
Дата державної реєстрації2006-12-29
Телефон(044)569-65-15
Телефон для міжнародних дзвінків(044)569-65-15
Сайтhttp://www.credit-optima.com.ua
Е-мейлbank@credit-optima.com.ua
Facebook
Twitter
Google+