Портрет банку


01135, Київ, Дмитрівська, 69


(044)569-65-15 , (044)569-65-15


http://www.credit-optima.com.ua


Бужак Владислав Валентинович

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ "КРЕДИТ-ОПТИМА БАНК» за ініціативою власників припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи, та у нього відкликана банківська ліцензія Рішенням Правління НБУ № 855 від 28.12.2017

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти10 6514 12413 345
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross156 01519 25759 260
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross58 00351 65452 148
Активи219 948138 479146 184
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб7682 2765 239
Депозити фізичних осіб6 0973 3472 717
Власний капітал206 208126 17668 924
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 19 31219 90420 785
Процентні витрати -642-6 243-10 599
Чистий процентний дохід18 67013 66110 186
Комісійні доходи2 3871 5052 735
Комісійні витрати -178-50-173
Прибуток/(збиток)32253242
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи93,891,147,1
Статутний капітал / Активи54,686,743,1
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити86,571,379,2
Депозити фізосіб/Зобов'язання44,427,23,5
Кредити/Депозити2 762,21 261,11 400,3
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів12,921,220,2
Покриття резервами NPLs-125,1-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи4,83,09,1
Ліквідні активи/Залучені ресурси155,173,3167,7
Ліквідні активи/Зобов'язання77,533,517,3
Рентабельність (%)201720162015
ROAA0,10,20,2
ROAE0,10,30,4
Чиста % маржа12,712,08,0
%Витрати/%Доходи3,331,451,0
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-10 65121 27215 9714 1242 4993 3563 007
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-0-013 71925 015-0
Цінні папери в портфелі банку до погашення-0-8 00331 02339 09959 0230
Кошти в інших банках-286-0---0
Кошти в інших банках в іноземній валюті-236-0---0
Кредити-189 630180 14098 90970 911108 649109 475110 474
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-156 015138 05856 79119 25758 36359 16557 816
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-0-0---0
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-58 00342 08242 11851 65450 28650 31152 658
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-0-0---0
Активи-219 948227 313142 621138 479196 440194 186137 385
(FX) Активи, в іноземній валюті-2 66212 7463 8102 206846889702
Резерви під кредитні ризики--24 388-19 336-16 403-15 035-21 161-19 994-21 121
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-0---0
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0---0
Депозити-6 8658 4687 0465 6236 5734 0793 902
Депозити юридичних осіб-7686091 1022 2764 3651 036872
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-111111121215276
Депозити юридичних осіб на вимогу-7686091 1022 2764 3651 036872
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-111111121215276
Депозити фізичних осіб-6 0977 8595 9453 3472 2083 0443 030
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-1 4362 5252 0821 679186225235
Депозити фізичних осіб на вимогу-5 1726 7654 6191 736334176
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-1 4362 5252 0771 679878
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-710---0
Субординований борг-4 9514 9514 9534 95363 04163 04163 059
Зобов’язання-13 73921 07714 12512 30370 42268 18868 391
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-1 5257 9882 6701 692197240519
Статутний капітал-120 000120 000120 000120 00063 00063 00063 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-32602722539474312
Власний капітал-206 208206 237128 496126 176126 018125 99868 993
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -19 31210 7754 19719 90414 7278 4243 930
Процентні витрати --642-443-228-6 243-5 378-3 587-1 788
Чистий процентний дохід-18 67010 3323 96913 6619 3484 8372 143
Комісійні доходи-2 3871 5677471 5051 012631373
Комісійні витрати --178-135-94-50-30-22-12
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --9 353-4 301-1 3687 4641 3382 5051 378
Прибуток/(збиток) до оподаткування-78109301 3351119084
Витрати на податок на прибуток--46-49-10-1 083-17-16-15
Прибуток/(збиток)-326020253947470
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-22 98319 15615 48813 66111 4849 6919 703
Прибуток YOY (annualized)-190239203253-1 026267-49
НазваКредит Оптима Банк
Стан банкуліквідується
МФО380571
ЄДРПОУ34819265
№ п/п НБУ149
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії239
Дата видачі ліцензії2011-11-16
Дата державної реєстрації2006-12-29
Телефон(044)569-65-15
Телефон для міжнародних дзвінків(044)569-65-15
Сайтhttp://www.credit-optima.com.ua
Е-мейлbank@credit-optima.com.ua
Facebook
Twitter
Google+