Портрет банку


04107, Київ, Лук'янівська, 1


(044)462-52-22, (044)462-52-23


http://www.bank-fp.com.ua/


Адамчук Ольга Дмитрівна

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" за ініціативою власників припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи, та у нього відкликана банківська ліцензія Рішенням Правління НБУ № 769 від 30.11.2017

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти7723 6899 200
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q1742 47733 57921 278
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q171368941 116
Активи131 273163 395176 351
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків000
Депозити юридичних осіб026 40138 575
Депозити фізичних осіб08 4331 540
Власний капітал129 498127 951132 342
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 12 91522 06016 715
Процентні витрати -963-1 793-4 167
Чистий процентний дохід11 95220 26712 548
Комісійні доходи1 8802 0262 282
Комісійні витрати -627-507-411
Прибуток/(збиток)3 1741 9126 406
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи98,678,375,0
Статутний капітал / Активи95,276,570,9
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити65,643,247,1
Депозити фізосіб/Зобов'язання0,023,83,5
Кредити/Депозити97,199,055,8
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів43,240,360,5
Покриття резервами NPLs-105,2-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи0,62,35,2
Ліквідні активи/Залучені ресурси8,610,622,9
Ліквідні активи/Зобов'язання43,510,420,9
Рентабельність (%)201720162015
ROAA2,51,11,7
ROAE2,91,54,7
Чиста % маржа14,316,44,0
%Витрати/%Доходи7,58,124,9
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-7723 2372 8053 6894 9946 4374 988
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-29 61929 85830 12130 68428 90127 37029 020
Цінні папери в портфелі банку до погашення-27 07261 12115 063--4 0184 002
Кошти в інших банках-8 5503 51320 29456 17637 62427 08135 535
Кошти в інших банках в іноземній валюті-5861 9722 74112 43311 34111 11120 013
Кредити-29 76236 51250 10834 47356 94660 14451 091
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17-42 47736 38249 86433 57932 85632 48926 537
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17-010 35410 976--9 3230
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17-13613024489424 09027 65424 554
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17-0-0---0
Активи-131 273171 747157 097163 395168 058165 536166 650
(FX) Активи, в іноземній валюті-30 20543 58845 00444 13041 92349 15951 611
Резерви під кредитні ризики--12 851-13 504-13 407-13 886-16 081-16 037-15 662
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-0---0
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0---0
Депозити-037 58426 01934 83535 07533 43332 747
Депозити юридичних осіб-037 09923 60326 40127 72931 75730 553
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-013 66313 79413 37212 82122 14323 240
Депозити юридичних осіб на вимогу-024 2149 90112 50914 2368 7777 198
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-07796143260391
Депозити фізичних осіб-04862 4168 4337 3461 6762 194
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-0130298297302221183
Депозити фізичних осіб на вимогу-04582 3882 5391 4551 6762 194
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-0103270269276221183
Емітовані боргові цінні папери-0-0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-0-0---0
Резерви за зобов'язаннями-0111172617357
Субординований борг-0-0---0
Зобов’язання-1 77540 76426 76235 44435 72634 11933 351
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-013 81614 09113 67113 12222 37323 424
Статутний капітал-125 000125 000125 000125 000125 000125 000125 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-3 1744 5174 1141 9126 4765 4366 261
Власний капітал-129 498130 983130 335127 951132 332131 417133 299
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -12 9158 9074 70022 06017 83412 3756 960
Процентні витрати --963-792-300-1 793-1 267-609-306
Чистий процентний дохід-11 9528 1154 40020 26716 56711 7666 654
Комісійні доходи-1 8801 3136242 0261 460879461
Комісійні витрати --627-363-163-507-386-262-119
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках -3 0722 332768-2 304-2 723-2 570-2 273
Прибуток/(збиток) до оподаткування-4 1283 0482 2392 2501 3032641 089
Витрати на податок на прибуток--955-4050-338--0
Прибуток/(збиток)-3 1742 6432 2391 9121 3032641 089
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-15 65216 61618 01420 26721 69421 06718 600
Прибуток YOY (annualized)-3 7824 2913 0621 9121 7451 046-3 118
НазваФінансовий Партнер
Стан банкуліквідований
МФО380872
ЄДРПОУ38322199
№ п/п НБУ114
Група за НБУIV група (малі)
Номер ліцензії265
Дата видачі ліцензії2012-10-19
Номер державної реєстрації342
Дата державної реєстрації2012-10-19
Телефон(044)462-52-22
Телефон для міжнародних дзвінків(044)462-52-23
Сайтhttp://www.bank-fp.com.ua/
Е-мейлinfo@bank-fp.com.ua
Facebook
Twitter
Google+