Портрет банку


65032, Одеса, Шевченка, 4-А


(044)374-01-72 , (044)374-01-72


http://www.finbank.odessa.ua


Зотєєва Людмила Стефанівна

акціонери Власники

 Ліцензії

ПАТ «ФІНБАНК» віднесений до категорії неплатоспроможних Рішенням Правління НБУ № 217 від 07.04.2017; у банка відкликана банківська ліцензія, та банк ліквідований Рішенням Правління НБУ № 275 від 27.04.2017

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти8 72916 96818 177
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17114 810628 810735 881
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17000
Активи119 741650 906764 242
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків55 11054 20839 996
Депозити юридичних осіб79 884120 126114 980
Депозити фізичних осіб1301436 851
Власний капітал-326 406161 834173 535
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 2 48115 39177 690
Процентні витрати -3 121-15 474-33 086
Чистий процентний дохід-640-8344 604
Комісійні доходи224 3162 630
Комісійні витрати -9-279-1 428
Прибуток/(збиток)-488 240-86 206-23 519
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи-272,624,922,7
Статутний капітал / Активи154,528,424,2
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити100,067,372,6
Депозити фізосіб/Зобов'язання0,00,01,2
Кредити/Депозити143,5522,8604,0
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів659,044,524,3
Покриття резервами NPLs-195,4-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи7,32,62,4
Ліквідні активи/Залучені ресурси6,59,711,2
Ліквідні активи/Зобов'язання2,03,53,1
Рентабельність (%)201720162015
ROAA-133,8-12,2-1,8
ROAE--51,4-12,6
Чиста % маржа-0,10,04,2
%Витрати/%Доходи125,8100,542,6
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти---8 72916 96821 22717 37820 914
Торгові цінні папери---0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж---0---0
Цінні папери в портфелі банку до погашення---0---0
Кошти в інших банках----8 578---0
Кошти в інших банках в іноземній валюті----2---0
Кредити---114 810628 810645 447685 091707 617
Кредити юридичних осіб /*gross in 3Q17---114 810628 810645 447685 091707 617
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17---51 861324 690304 086365 878385 845
Кредити фізичних осіб /*gross in 3Q17---00000
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /*gross in 3Q17---0---0
Активи---119 741650 906672 983709 199735 799
(FX) Активи, в іноземній валюті---51 988324 820304 226366 007386 131
Резерви під кредитні ризики----756 562-279 739-243 695-188 808-218 293
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків---55 11054 20853 64251 08055 055
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті---44 24443 87842 93340 68343 216
Депозити---80 014120 269123 564120 715130 947
Депозити юридичних осіб---79 884120 126122 639119 254124 240
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті---5551011
Депозити юридичних осіб на вимогу---79 88480 80985 63080 78184 609
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті---5551011
Депозити фізичних осіб---1301439251 4616 707
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті---0145587373 335
Депозити фізичних осіб на вимогу---1301439251 3435 483
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті---0145587112 193
Емітовані боргові цінні папери---0---0
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті---0---0
Резерви за зобов'язаннями---0---0
Субординований борг---306 061309 817295 564357 542374 752
Зобов’язання---446 147489 072477 829535 612564 386
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті---351 802355 210340 147389 936411 437
Статутний капітал---185 050185 050185 050185 050185 050
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)----599 785-111 545-78 225-25 288-27 461
Власний капітал----326 406161 834195 154173 586171 413
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи ---2 48115 39112 0108 1794 045
Процентні витрати ----3 121-15 474-11 891-8 165-4 339
Чистий процентний дохід----640-8311914-294
Комісійні доходи---224 3163 0331 8219
Комісійні витрати ----9-279-248-220-104
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках ----485 402-156 546-120 503-65 615-70 883
Прибуток/(збиток) до оподаткування----488 240-86 206-52 88651-2 122
Витрати на податок на прибуток---0---0
Прибуток/(збиток)----488 240-86 206-52 88651-2 122
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)----429-833151 41211 730
Прибуток YOY (annualized)----572 324-86 206-55 277-1 090-78 306
НазваФінбанк
Стан банкуліквідується
МФО328685
ЄДРПОУ20041917
№ п/п НБУ64
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії121
Дата видачі ліцензії2011-10-25
Дата державної реєстрації1993-12-24
Телефон(044)374-01-72
Телефон для міжнародних дзвінків(044)374-01-72
Сайтhttp://www.finbank.odessa.ua
Е-мейлadmin@finbank.odessa.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 4 з 4

РА UCRA оголосило про відкликання кредитних рейтингів низки банків

15.04.2016 / ua.cbonds.info /  15 апреля 2016 года «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» объявило об отзыве кредитных рейтингов АБ «Укргазбанк», ПАО «БАНК КРЕДИТ ДН...

Національний банк тимчасово позбавив акціонера ПАТ "Фінбанк" права голосу в банку через порушення порядку набуття істотної участі

10.09.2015 / НБУ / Національний банк України тимчасово позбавив Олександра Грановського права голосу всіх належних йому акцій Публічного акціонерного товариства "Фінбанк", що становить 73,371% статутного к...

Національний банк оштрафував акціонера ПАТ "ФІНБАНК" Олександра Грановського

21.05.2015 / НБУ / 20 травня 2015 року Національний банк України оштрафував акціонера ПАТ "ФІНБАНК" (м. Одеса) (далі – банк) Олександра Грановського за порушення порядку набуття істотної участі в бан...