Акціонери Райффайзен Банку Аваль затвердили результати діяльності банку у 2015 році

27.04.2016 19:20 | Банк: Райффайзен Банк Аваль

/ aval.ua /

Київ. 27 квітня. — Акціонери Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на своїх річних загальних зборах, що відбулися сьогодні у Києві, затвердили звіти Спостережної ради та Правління про результати діяльності банку у 2015 році та визначили основні напрямки діяльності банку на 2016 рік.

За результатами минулого року акціонери затвердили річну фінансову звітність Райффайзен Банку Аваль та консолідовану фінансову звітність банку і його дочірніх підприємств. Зокрема, затверджено збитки за результатами діяльності банку в 2015 році в сумі 1 443 253 тис. грн. відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності.

У зв’язку з відсутністю прибутку банку за результатами 2015 року та нерозподіленого прибутку минулих років нарахування та виплату дивідендів за акціями банку за результатами 2015 року вирішено не здійснювати.

Акціонери обрали також оновлений склад Спостережної ради банку: голова Спостережної ради — Карл Севельда, заступник голови Спостережної ради — Пітер Леннк, члени Спостережної ради — Герберт Степіч, Курт Гайгер, Курт Брукнер, Андреа Морару, а також два незалежних члени Спостережної ради — Анна Дерев’янко та Павло Шеремета.

Із метою приведення діяльності банку у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» вiд 7.04.2015р. № 289-VIII, на зборах акціонерів було прийнято рішення виключити акції Райффайзен Банку Аваль із біржового реєстру фондових бірж в Україні до 1 травня 2016 р. При цьому Спостережна рада банку має визначити одну фондову біржу в Україні, на якій акції банку можуть залишатися в біржовому списку як позалістингові цінні папери.

У зв’язку зі вступом в дію нових законодавчих норм на зборах акціонерів було також затверджено зміни до Статуту, Положення про Спостережну раду, Регламенту Загальних зборів акціонерів, Принципів корпоративного управління, Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, а також Положення про порядок розкриття інформації акціонерам АТ «Райффайзен Банк Аваль» шляхом викладення цих документів в нових редакціях.

Райффайзен Банк Аваль був зареєстрований 27 березня 1992 року, із жовтня 2005 року став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. Станом на 1 березня 2016 року, Група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції та розвитку — 30%.

Банк пропонує широкий спектр стандартних та інноваційних банківських послуг майже 2,8 млн клієнтів через розгалужену мережу регіональних відділень, яка станом на кінець грудня 2015 року налічувала 578 відділень у великих містах, обласних та районних центрах по всій Україні.