Змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ «МЕЛІОР БАНК»

09.10.2015 22:35 | Банк: Меліор Банк

fg.gov.ua /

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 185 від 08 жовтня 2015 р. змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ «МЕЛІОР БАНК».

Згідно з даним рішенням призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «МЕЛІОР БАНК» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Приходько Юлії Вікторівні з 12 жовтня 2015 р.