Національний банк визначив три системно важливих банки


/ bank.gov.ua /

Комітет  з  питань  нагляду та регулювання  діяльності  банків, нагляду  (оверсайту)  платіжних  систем Національного банку Українивизначив ПАТ "Приватбанк", ПАТ "Ощадбанк" та ПАТ "Укрексімбанк" системно важливими. Про це йдеться в рішенні Комітету №78 від 16 лютого 2016 р. 

Для віднесення банку до системно важливих визначається спеціальний показник. Банк є системно важливим, якщо цей показник є вищим,ніж розмір середньоарифметичного показника системної важливості відповідних банків. 

Для визначення системно важливих банків використовуються такі показники

  • Загальні активи (коефіцієнт зважування 35%)
  • Кошти фізичних осіб, суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ (коефіцієнт 35%)
  • Кошти, розміщені в інших банках (коефіцієнт 7,5%);
  • Кошти, залучені від інших банків (коефіцієнт 7,5%);
  • Кредити, що надані суб'єктам господарювання у промисловість, сільське господарство та будівництво (коефіцієнт 15%).

Національний банк приділяє особливу увагу таким банкам через їх значний вплив на фінансову стабільність держави.

Системно важливийбанк зобов'язаний з 1 січня 2019 року дотримуватися спеціальних значень економічних нормативів, зокрема:

- нормативу миттєвої ліквідності (Н4) - не менше ніж 30%;

- максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) - не більше ніж 20%.

З 1 січня 2020 року системно важливий банк також має формувати буфер системної важливості, який розраховується від загального обсягуризику (згідно Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні)