Портрет банку


49094, Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50


0-800-500-003 , (056)716-11-31


http://www.privatbank.ua


Петро Крумханзл

приватбанк акціонери Власники

 Ліцензії 

 Історія

Заснований у 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є лідером банківського ринку країни. ​За даними дослідження GFK Ukraine у IV кварталі 2017 року з нами співпрацюють 54,3% українців – фізичних осіб старше 16 років. Вважають основним банком 46,3% користувачів банківських послуг – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних за нами двадцяти чотирьох банках разом взятих.

ПриватБанк є одним з найбільш інноваційних банків світу. Наприклад, понад десять років назад банк став одним із перших у світі, що почав використовувати одноразові SMS-паролі. До останніх інновацій, які отримали визнання по всьому світі, належать такі продукти, як платіжний міні-термінал, вхід в Інтернет-банкінг через QR-код, онлайн-інкасація, а також десятки різноманітних мобільных додатків.

Наприкінці 2016 р. банк був націоналізований за такою процедурою:

  • ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» віднесений до категорії неплатоспроможних Рішенням Правління НБУ № 498 від 18.12.2016;
  • 18 грудня 2016 року ФГВФО прийняв рішення № 2859 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «Приватбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»;
  • Тимчасову адміністрацію запроваджено до моменту реалізації плану врегулювання, тобто до моменту продажу банку державі;
  • 18 грудня Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення № 961, згідно з яким держава бере участь у виведенні ПАТ КБ «Приватбанк» з ринку шляхом продажу банку у цілому Міністерству фінансів України;
  • 21 грудня 2016 року підписано договір між ФГВФО та Міністерством фінансів про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк».
  • З моменту передачі власником 100% акцій банку є держава в особі Міністерства фінансів України;
  • Беручи до уваги виконання плану врегулювання, 21.12.2016 ФГВФО прийняв рішення № 2897 «Про припинення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

 Strength:
- System bank so-called "Too big to fail"
- Focusing on new products and technologies
- One of the biggest branch network in Ukraine with a high coverage
- Strong position in retail segment and millions of people get their pensions and social allowances in PrivatBank

 Weaknesses:
- High dependence on the retail business threatens the stability due to dependence on households' welfare
- High level of operational risks due to one of the biggest branch network, that is hard to manage and control.

Активи (тис. грн.)201920182017
Грошові кошти та еквіваленти23 184 06122 345 33119 696 688
Кредити юридичних осіб15 026 34213 043 9287 254 734
Кредити фізичних осіб42 285 94938 976 04730 862 893
Активи280 749 654282 037 351259 061 473
Пасиви (тис. грн.)201920182017
Кошти банків32 587194 872233 849
Депозити юридичних осіб41 351 94647 391 95040 467 784
Депозити фізичних осіб177 597 963177 382 150168 058 211
Власний капітал37 904 90031 462 23325 607 710
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201920182017
Процентні доходи 16 703 40130 769 52423 036 805
Процентні витрати -6 877 618-14 002 059-18 373 622
Чистий процентний дохід9 825 78316 767 4654 663 183
Комісійні доходи11 408 09519 590 42114 609 785
Комісійні витрати -2 883 806-4 401 910-3 016 571
Прибуток/(збиток)18 288 65211 668 227-22 965 913
Капіталізація (%)201920182017
Власний капітал / Активи13,511,29,9
Статутний капітал / Активи73,473,179,5
Фондування (%)201920182017
Поточні депозити/Депозити49,745,737,4
Депозити фізосіб/Зобов'язання73,170,872,0
Кредити/Депозити26,123,118,3
Якість активів (%)201920182017
Коеф. резервування кредитів419,3464,9610,4
Покриття резервами NPLs---
Ліквідність (%)201920182017
Ліквідні активи/Активи8,37,97,6
Ліквідні активи/Залучені ресурси10,69,99,4
Ліквідні активи/Зобов'язання9,58,98,4
Рентабельність (%)201920182017
ROAA8,44,3-9,6
ROAE69,940,9-120,0
Чиста % маржа8,77,52,8
%Витрати/%Доходи41,245,579,8
Активи (тис. грн.)4Q 20193Q 20192Q 20191Q 20194Q 20183Q 20182Q 20181Q 2018
Грошові кошти та еквіваленти--23 184 06123 075 91322 345 33122 626 96322 586 22319 501 084
Торгові цінні папери--88 093 74586 660 56086 244 44185 934 73683 411 80685 580 338
Цінні папери в портфелі банку на продаж--64 561 44270 422 36179 298 86667 435 08660 130 01956 051 039
Цінні папери в портфелі банку до погашення--13 611 97617 829 04114 537 74817 715 21922 299 88217 795 375
Кошти в інших банках--8 465 2906 408 9645 069 7319 491 0196 508 4449 625 296
Кошти в інших банках в іноземній валюті--8 428 7356 386 6235 066 1969 484 5936 452 05356 391
Кредити--57 312 29254 775 62452 019 97548 198 02444 011 35041 566 651
Кредити юридичних осіб--15 026 34213 764 20113 043 92810 831 7409 774 4978 936 286
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті--3 222 0862 882 5433 109 0911 564 5801 438 3481 883 999
Кредити фізичних осіб--42 285 94941 011 42338 976 04737 366 28534 236 85332 630 364
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті--606 449665 855698 430732 066894 8841 025 291
Активи--280 749 654281 637 349282 037 351273 391 134265 935 952256 099 517
(FX) Активи, в іноземній валюті--37 268 29538 443 61938 731 29237 344 68236 362 81034 742 317
Резерви під кредитні ризики---240 284 520-242 708 500-241 847 373-240 548 683-219 805 485-218 522 921
Пасиви (тис. грн.)4Q 20193Q 20192Q 20191Q 20194Q 20183Q 20182Q 20181Q 2018
Кошти банків--32 58732 595194 872102 84565 157104 824
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті--24 06227 17874 11273 95657 251100 076
Депозити--219 324 555221 233 248224 951 854226 671 052217 717 586206 973 055
Депозити юридичних осіб--41 351 94643 005 58947 391 95041 090 74337 553 83835 213 130
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті--13 996 65614 892 21814 341 03514 192 80512 604 51412 824 619
Депозити юридичних осіб на вимогу--30 841 56631 714 74435 956 82829 235 08725 929 23023 207 424
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті--5 794 8756 171 3275 571 2665 115 3744 153 0374 070 507
Депозити фізичних осіб--177 597 963177 826 311177 382 150180 704 200174 792 110166 553 482
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті--62 144 48169 248 79171 830 38077 503 37371 377 50174 558 511
Депозити фізичних осіб на вимогу--78 109 71870 801 01166 877 53065 261 21962 720 74651 590 368
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті--14 265 52814 830 71313 632 44413 888 12411 765 38410 947 323
Емітовані боргові цінні папери--2 1782 1532 1292 1012 0762 052
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті--000000
Резерви за зобов'язаннями--2 122 5222 443 2302 407 7233 020 8312 848 1562 075 567
Субординований борг--218 039227 059230 721370 216350 504351 555
Зобов’язання--242 844 754242 799 502250 575 117247 370 613237 898 389229 350 499
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті--78 659 24286 640 35589 393 66593 976 14486 078 47389 546 279
Статутний капітал--206 059 744206 059 744206 059 744206 059 744206 059 744206 059 744
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)---184 249 620-182 772 628-190 394 626-196 418 015-194 559 523-197 837 547
Власний капітал--37 904 90038 837 84731 462 23326 020 52128 037 56326 749 018
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20193Q 20192Q 20191Q 20194Q 20183Q 20182Q 20181Q 2018
Процентні доходи --16 703 4018 374 80330 769 52421 240 85113 977 4876 739 206
Процентні витрати ---6 877 618-3 477 510-14 002 05910 555 642-6 939 450-3 511 632
Чистий процентний дохід--9 825 7834 897 29316 767 46510 685 2087 038 0373 227 574
Комісійні доходи--11 408 0955 442 37719 590 42114 820 7419 318 1494 441 029
Комісійні витрати ---2 883 806-1 375 129-4 401 9103 098 414-1 990 806-1 002 071
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках ---374 518-303 123-6 124 5056 102 759-275 93831 976
Прибуток/(збиток) до оподаткування--18 288 5777 611 77311 659 1465 083 6976 925 0133 653 469
Витрати на податок на прибуток--76769 081-8 950703343
Прибуток/(збиток)--18 288 6527 611 84911 668 2275 092 6486 925 7173 653 812
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20193Q 20192Q 20191Q 20194Q 20183Q 20182Q 20181Q 2018
ЧПД YOY (annualized)--19 555 21018 437 18416 767 46512 236 4629 769 6147 306 557
Прибуток YOY (annualized)--23 031 16315 626 26411 668 227-16 268 004-13 132 183-20 419 745
НазваПриватбанк
Стан банкудіючий
МФО305299
ЄДРПОУ14360570
№ п/п НБУ1
Група за НБУI група (найбільші)
Дата державної реєстрації1992-03-19
Телефон0-800-500-003
Телефон для міжнародних дзвінків(056)716-11-31
Сайтhttp://www.privatbank.ua
Е-мейлhelp@pb.ua
Facebookhttps://www.facebook.com/privatbank?fref=ts
1 - 50 з 93

Інтерв'ю топ-менеджерів банків України - 2021

15.10.2021 Інтерв'ю топ-менеджерів банків: Олександр Писарук, CEO Райффайзен Банк >>> finance.liga.net , 13-08-2021  >>> minfin.com.ua , nabu.ua (Мі...

Інтерв'ю топ-менеджерів банків України - 2019 ' Q2

01.06.2019 Інтерв'ю топ-менеджерів банків: Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанк https://news.maanimo.com/uk/experty/interview-anton-tyutyun-oshhadbank-2-23406 Франческо Лупо, Правекс-банк (керів...

Інтерв'ю топ-менеджерів банків України - 2019 ' Q1

31.03.2019 Петра Крумханзл, CEO ПриватБанк, 29-01-2019 https://tech.liga.net/technology/interview/kak-privatbank-prevraschayut-v-supermarket-intervyu-s-ceo-banka для mind.ua https://mind.ua/publications/...

Інтерв'ю топ-менеджерів банків України - 2018 ' Q4

31.12.2018 Інтерв'ю топ-менеджерів банків: Андрій Пишний, CEO Ощадбанк >>> unian.ua , 06-12-2018 >>> finclub.net , 21-12-2018 Володимир Лавренчук, СЕО Райффайзен Бан...

Інтерв'ю топ-менеджерів банків України - 2018 ' Q2

30.06.2018 Олександр Луканов, Альфа-Банк https://finclub.net/analytics/aleksandr-lukanov-problemnye-zaemshchiki-ponyali-chto-vechno-begat-ne-reshenie.html Тамаш Хак-Ковач, ОТП Банк https://interfax.com.ua/n...

Інтерв'ю топ-менеджерів банків України - 2018 ' Q1

31.03.2018 Інтерв'ю топ-менеджерів банків: Ґжеґож Шатковскі, голова Правління ПАТ "КРЕДОБАНК" >>> finance.liga.net Олена Малинська, CEO Банк Кредит-Дніпро >>> biz.nv.ua ...

Національний банк укотре залишив незмінним перелік системно важливих банків

21.03.2018 / bank.gov.ua / ПАТ КБ "Приватбанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк" визначено системно важливими банками на 2018 рік. Це передбачено рішенням Правління Національного банку України №&nbs...

Національний банк оприлюднив підходи до проведення оцінки стійкості банків у 2018 році

15.03.2018 / bank.gov.ua / Національний банк оприлюднив методологію, за якою у 2018 році буде здійснено оцінку стійкості  банків. Оцінка здійснюватиметься за станом на 1 січня і склада...

Засади стратегічного реформування державного банківського сектору

21.02.2018 / www.kmu.gov.ua / 21 лютого 2018 року Уряд України підтримав розроблені Міністерством фінансів спільно з міжнародними фінансовими інституціями оновлені Засади стратегічного реформування ...

Новини банків: 12 лютого 2018

12.02.2018 ПриватБанк проконсультувався за 400 млн грн - Фінансовий клуб https://finclub.net/news/privatbank-prokonsultirovalsya-za-400-mln-grn.html Вкладники довірились банкам. Дві третини банків зуміли н...

Новини банків: 26 січня 2018

26.01.2018 Олена Малинська, CEO "Банк Кредит Дніпро". Що буде з банками у 2018 р https://biz.nv.ua/experts/malinskaya/chto-budet-s-bankami-v-2018-hodu-2447937.html  Руслан Чорний. Продаж Приватбанку: ...

Новини банків: 24 січня 2018

24.01.2018 Все, що ви хотіли знати про майбутню долю ПриватБанку, але боялися запитати, голова наглядової ради ПриватБанка Енгін Акчакоча розповів в інтерв'ю FinClub. Що буде з мережею, клієнтами, кредитним...

Новини банків: 19-20 січня 2018

20.01.2018 Президент Петро Порошенко дав добро на звільнення Валерії Гонтаревої, а також просить парламент призначити новим главою НБУ Якова Смолія https://finclub.net/news/prezident-vnjos-v-parlament-kandidatur...

Новини банків: 17-18 січня 2018

18.01.2018 Депутати вимагають негайно вивести Гонтареву. Скоро НБУ дійсно може змінити голову finclub.net ПриватБанк до націоналізації став не класичним банком, а фінансовою пірамідою та шахрайською схемою...

Новини банків: 16 січня 2018

16.01.2018 Kroll виявив масштабне шахрайство в Приватбанк'у на $ 5,5 млрд - під підозрою Коломойський і Боголюбов https://finclub.net Бізнесмен Ігор Коломойський назвав «маячнею» заяву&nbs...

НБУ оновив перелік банків, які мають допуск до валютних інтервенцій на І квартал 2018 року

12.01.2018 / https://mind.ua / Національний банк України затвердив перелік банків, які зможуть брати участь у валютних інтервенціях НБУ у формі запиту щодо найкращого курсу в І кварталі 2018 року, зок...

Рейтинги банків на основі публічної інформації за 3Q 2017

16.12.2017 Рейтинги банків за 3-й квартал 2017 року: рейтинг банків від Minfin.com.ua / +стаття про рейтинг рейтинг банків від Mind.ua рейтинг банків від Dragon ...

Новини банків: 11-14 грудня 2017

01.12.2017 11-12-2017 Суркіси поки не стягнули 1 млрд грн з ПриватБанку https://finclub.net/news/surkisy-poka-ne-vzyskali-1-mlrd-grn-s-privatbanka.html Екс-главу Експрес-банку працевлаштували в ...

Енгін Акчакоча: «В Україні ніхто у владі не хоче брати на себе відповідальність за прийняті рішення»

02.10.2017 / Вікторія Руденко / finclub.net / Екс-голова Агентства з банківського нагляду і голова Фонду гарантування вкладів Туреччини Енгін Акчакоча, який зараз очолює наглядову раду ПриватБанку і...

Moody's takes rating actions on six Ukrainian banks

30.08.2017 https://www.moodys.com/research/Moodys-takes-rating-actions-on-six-Ukrainian-banks--PR_371722  

Голова Приватбанку Шлапак подав у відставку

26.06.2017 / lb.ua / Голова Приватбанку Олександр Шлапак подав у відставку, повідомила прес-служба установи. "Олександр Шлапак виконав повною мірою поставлені завдання щодо стабілізації сит...

РОЖКОВА ПРО "ПЛАТИНУМ БАНК": НЕ ДУМАЮ, ЩО ДО МЕНЕ МОЖУТЬ БУТИ ПИТАННЯ

24.06.2017 / finbalance.com.ua / Part 1 / Part 2 Друга частина інтерв’ю Finbalance із заступницею глави НБУ Катериною Рожковою (курує банківський нагляд) – про її готівкові ...

Уряд ухвалив рішення докапіталізувати Приватбанк ще на 38,5 млрд грн

23.06.2017 / finbalance.com.ua / Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що уряд ухвалив рішення докапіталізувати Приватбанк ще на 38,5 млрд грн (на додаток до 116,8 млрд грн, уже залитих держав...

РОЖКОВА: КОЛОМОЙСЬКИЙ ОСКАРЖУЄ В СУДІ НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ ПРИВАТБАНКУ

23.06.2017 / finbalance.com.ua / Part 1 / Part 2 Finbalance давно й неодноразово пропонував заступниці глави НБУ Катерині Рожковій надати нам інтерв’ю. Зрештою вона погодилася. Навряд чи ви...

Роль особистості в (банківській) історії: на що впливає перша особа банку?

03.02.2017 / Маргарита Ормоцадзе / forbes.net.ua / Forbes продовжує серію публікацій про долі банкірів. Ми вже розповіли про трагічну сторону фінансового ринку – лідерів банків, що зба...

Гонтарева: У банків з російським капіталом в Україні немає майбутнього

02.02.2017 / ЛІГА.net / Олег Сорочан, Кристина Болотова Валерия Гонтарева приходит на интервью в окружении сразу нескольких сотрудников пресс-службы. Все вооружены приличными стопками бумаг. "Вид...

Fitch знизило рейтинг ПриватБанку, Україна, до рівня «RD»

09.01.2017 / https://www.fitchratings.com/site/pr/1017315 / Fitch Ratings-Moscow-09 January 2017: (перевод с английского языка)Fitch Ratings-Лондон-30 декабря 2016 г. Fitch Ratings понизило долгосрочный ре...

Коментарі НБУ щодо державного ПриватБанку

31.12.2016 / bank.gov.ua / Радіо Весті – Інтерв’ю Голови НБУ В.Гонтаревої: Які цілі переслідує Національний банк?   Еспресо ТВ – заступник Г...

Національний банк монетизував ОВДП для ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

29.12.2016 / bank.gov.ua / В рамках оздоровлення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Національний банк України монетизував облігації внутрішньої державної позики, випущені Міністерством фінансів для ...

Підписано договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк»

21.12.2016 / fg.gov.ua /  21 грудня 2016 року підписано договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк» між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Міністерством фінансів. З моменту...

Націоналізація Приватбанку: аналітика, рекомендована Bankografo

19.12.2016 Михайло Демків Олександр Деркач Сергій Фурса Витязь про IT-системи і Приват-24 Багато лінків на аналітику по темі Привата в одному місці Роман Корнилюк http://bankografo.com/roman-korn...

Фурса: Приватбанк і мовчанка

30.11.2016 Почему все молчат о Привате? Украинцы – как дети. Предпочитают не говорить о проблемы, в надежде, что тогда ее не станет. Само рассосётся. Наш любимый метод – сидеть на берегу реки и жд...

Рожкова: скоро стане зрозуміло, чи виконав "Приватбанк" поставлені завдання

16.11.2016 / epravda.com.ua / Національний банк найближчим часом завершить верифікацію другого етапу програми докапіталізації "ПриватБанку", після чого буде зрозуміло, чи виконав банк поставлені перед ним ...

Фінансова звітність банків за 1 квартал 2016

03.05.2016 Сезон публікації річної звітності надто затягнувся. Офіційна причина від банків та регулятора: складнощі переходу на міжнародні стандарти фінзвітності. Проте ми врешті дочекалися ! Акурат ...

ПриватБанк у повному обсязі виплатив купон за єврооблігаціями на суму 175 млн дол. США

29.02.2016 / privatbank.ua / факт дня:29 лютого 2016 р. ПриватБанк у повному обсязі виплатив купон за єврооблігаціями на суму 175 млн дол. США зі строком погашення в лютому 2018 р....

Національний банк визначив три системно важливих банки

22.02.2016 / bank.gov.ua / Комітет  з  питань  нагляду та регулювання  діяльності  банків, нагляду  (оверсайту)  платіжних&nb...

Рейтинг життєздатності українських банків-2016 (Forbes)

18.02.2016 / forbes.net.ua / РОМАН КОРНИЛЮК, ЄВГЕН ШПИТКО На початок цього року список найсильніших очолили американський Сітібанк, німецький ПроКредит Банк, французький Креді Агріколь, австрійсь...

Дубілет: Протягом року ми вирішимо питання інсайдерських кредитів

04.02.2016 / finance.liga.net / Татьяна Писаная Банкир Коломойского рассказал о планах по докапитализации, сроках вхождения в нормативы НБУ, проблемных кредитах и главных конкурентах   ...

Олександр Дубілет: «Усі платежі повинні перейти в мобільні пристрої і смартфони»

29.01.2016 / forbes.ua / МАРГАРИТА ОРМОЦАДЗЕ Олександр Дубілет − один із найповажніших банкірів країни. Він працює в найбільшому ПриватБанку з 1992 року, і очолює цей заклад з 1997-го....

Банки скоротили відділення

13.01.2016 / minfin.com.ua / Национальный банк опубликовал данные по количеству банковских отделений, которое в 2015 году сократилось на 1066 до 11,873 тыс. Об этом говорится в отчете Н...

Опублікований новий звіт "Депозити - 2015 December. Аналітичний огляд банків"

15.12.2015 У грудневому випуску дослідження депозитного ринку України, візуалізовано нинішній стан і динаміку депозитного ринку України, що допоможе Вам: Зрозуміти куди рухається ринок банківських депо...

‪#‎GoodUABankNews

07.12.2015 Victoria Strakhova Начнем зиму финансовым позитивом! Укрепляемся S&P повысит рейтинг ‪#‎ПриватБанк‬ по результатам соглашения с инвесторами. Международное рейтинговое агентство S&...

Оновлено дані про депозитні ставки і рейтинги банків на сайті

04.12.2015 Увага! Оновлено дані про депозитні ставки і рейтинги банків на Bankografo+ станом на 1 грудня 2015 року. Порівнюйте дохідність і надійність, переглядаючи свіжі ставки і рейтинги будь-якого банку...

Moody 's підвищив рейтинг ПриватБанку

24.11.2015 / minfin.com.ua / УНІАН / Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг ПриватБанка по депозитам в национальной валюте до уровня «Са...

ПриватБанк увеличил регулятивный капитал на $220 млн

16.11.2015 / delo.ua / ПриватБанк увеличил регулятивный капитал на $220 млн, в том числе, за счет договоренности с инвесторами о продлении срока привлечения средств на условиях субординированного долг...

Гонтарева: "Приватбанк" є системно важливим для фінансової системи

14.11.2015   // Голова Національного банку України Валерія Гонтарева дала інтерв'ю телеканалу "1+1", яке вийшло в ефір в сьогоднішніх ве... Posted by Національний банк України on 14 листопада...

ПриватБанк отримав підтримку міжнародних інвесторів на 10 мільярдів

13.11.2015 / privatbank.ua /  ПриватБанк успішно завершив переговори із західними інвесторами про продовження до 2021 року операції із залучення субординованого боргу на суму 220 млн дол. США. Це дозв...

Приватбанк домовився з кредиторами

12.11.2015 / minfin.com.ua /  Завтра лондонский суд фактически утвердит соглашение между Приватбанком и кредиторами. Совместное собрание держателей нот участия в займе Приватбанка на $150 м...