Портрет банку


04070, Київ, Борисоглібська, 5 А


0-800-50-1808 ,


http://www.clhs.kiev.ua


Андреєвська Вікторія Олександрівна

Активи (тис. грн.)201720162015
Грошові кошти та еквіваленти123 341380 436221 723
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross1 201 260792 6491 543 857
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross32 53930 86372 877
Активи2 175 3142 843 3292 863 466
Пасиви (тис. грн.)201720162015
Кошти банків020 26511 119
Депозити юридичних осіб1 249 3921 656 9691 628 136
Депозити фізичних осіб560 648500 658455 748
Власний капітал308 571673 789496 546
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)201720162015
Процентні доходи 125 983314 266379 807
Процентні витрати -99 607-172 689-246 734
Чистий процентний дохід26 377141 577133 073
Комісійні доходи39 51847 16737 318
Комісійні витрати -5 409-5 837-2 513
Прибуток/(збиток)-366 721-83 243-15 690
Капіталізація (%)201720162015
Власний капітал / Активи14,223,717,3
Статутний капітал / Активи23,518,015,4
Фондування (%)201720162015
Поточні депозити/Депозити46,260,743,7
Депозити фізосіб/Зобов'язання30,023,119,3
Кредити/Депозити36,838,277,6
Якість активів (%)201720162015
Коеф. резервування кредитів85,325,346,9
Покриття резервами NPLs-56,7-
Ліквідність (%)201720162015
Ліквідні активи/Активи5,713,47,7
Ліквідні активи/Залучені ресурси6,817,610,6
Ліквідні активи/Зобов'язання6,617,59,4
Рентабельність (%)201720162015
ROAA-13,7-2,9-0,4
ROAE-88,2-14,2-3,1
Чиста % маржа5,47,85,9
%Витрати/%Доходи79,154,965,0
Активи (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Грошові кошти та еквіваленти-123 341625 383532 881380 436541 474666 561578 248
Торгові цінні папери-0-0---0
Цінні папери в портфелі банку на продаж-117 349163 668313 121237 287207 9761095 754
Цінні папери в портфелі банку до погашення-333 192170 049325 107621 407150 053310 123170 084
Кошти в інших банках-229 566-0---0
Кошти в інших банках в іноземній валюті-228 682-0---0
Кредити-665 936613 712909 576823 5121 077 8491 186 2161 528 136
Кредити юридичних осіб /from 3Q17:gross-1 201 260583 694881 218792 6491 048 8851 147 6841 484 861
(FX) кредити юридичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-179 66965 98474 05534 12844 83653 72365 386
Кредити фізичних осіб /from 3Q17:gross-32 53930 01828 35830 86328 96438 53243 276
(FX) кредити фізичних осіб, в іноземній валюті /from 3Q17:gross-11 2274 2295 6655 7376 49017 09521 723
Активи-2 175 3142 310 5902 814 6022 843 3292 730 7622 900 7383 071 781
(FX) Активи, в іноземній валюті-516 8355 003 2355 131 6435 130 0864 880 6284 528 7364 821 642
Резерви під кредитні ризики--567 863-525 930-201 289-208 551-519 606-481 448-645 134
Пасиви (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Кошти банків-0-0--20 2654 110
(FX) Кошти банків, в іноземній валюті-0-0--16 1550
Депозити-1 810 0401 949 3012 126 2522 157 6282 064 0752 127 3442 358 824
Депозити юридичних осіб-1 249 3921 438 4221 635 1401 656 9691 597 6861 670 9341 902 915
(FX) Депозити юридичних осіб, в іноземній валюті-117 826114 619137 439134 576128 815108 734133 612
Депозити юридичних осіб на вимогу-567 673740 831999 3601 096 5231 067 4571 008 5381 057 617
(FX) Депозити юридичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-39 81529 60436 54232 96755 75643 93454 487
Депозити фізичних осіб-560 648510 879491 112500 658466 389456 409455 909
(FX) Депозити фізичних осіб, в іноземній валюті-407 293398 474394 369397 994370 604366 052380 546
Депозити фізичних осіб на вимогу-269 212222 577191 118212 374182 686173 560159 093
(FX) Депозити фізичних осіб на вимогу, в іноземній валюті-158 838158 872140 501152 186130 942118 885115 793
Емітовані боргові цінні папери-05 4205 5455 5187 74513 55612 906
(FX) Емітовані боргові цінні папери, в іноземній валюті-05 4205 5455 5187 74513 55612 906
Резерви за зобов'язаннями-70271032251571150
Субординований борг-000-192 336192 336192 414
Зобов’язання-1 866 7421 961 3872 138 3572 169 5402 278 2072 362 0272 577 850
(FX) Зобов’язання, в іноземній валюті-525 9315 003 2355 131 6435 130 0864 880 6284 528 7364 821 642
Статутний капітал-510 393510 393510 393510 393510 393439 692439 693
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)--442 993-401 329-81 049-83 243-114 370-28 535-89 005
Власний капітал-308 571349 203676 245673 789452 555538 711493 931
Фінрезультати, з поч. року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
Процентні доходи -125 98391 71447 073314 266231 238173 331119 976
Процентні витрати --99 607-67 447-33 658-172 689-138 788-92 487-48 067
Чистий процентний дохід-26 37724 26713 415141 57792 45080 84571 909
Комісійні доходи-39 51825 09713 84147 16730 17217 7509 106
Комісійні витрати --5 409-3 673-2 168-5 837-3 690-2 040-873
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках --364 953-322 0632 578-209 943-150 167-51 644-117 793
Прибуток/(збиток) до оподаткування--367 327-324 3473 093-97 015-99 562-1 654-65 974
Витрати на податок на прибуток-606-709-89913 771-14 808-26 881-7 341
Прибуток/(збиток)--366 721-325 0562 195-83 243-114 370-28 535-73 315
Фінрезультати, рік-до-року (тис. грн.)4Q 20173Q 20172Q 20171Q 20174Q 20163Q 20162Q 20161Q 2016
ЧПД YOY (annualized)-75 50384 99983 083141 57772 69296 992146 137
Прибуток YOY (annualized)--335 594-379 764-7 734-83 243-238 938-115 199-73 399
НазваКліринговий дім
Стан банкудіючий
МФО300647
ЄДРПОУ21665382
№ п/п НБУ37
Група за НБУIII група (середні)
Номер ліцензії171
Дата видачі ліцензії2011-10-13
Дата державної реєстрації1996-12-30
Телефон0-800-50-1808
Сайтhttp://www.clhs.kiev.ua
Е-мейлpr@clhs.com.ua
Facebook
Twitter
Google+
1 - 3 з 3

НБУ назвав 48 банків з непрозорою структурою власності

08.10.2015 finclub.net / Елена Губарь Национальный банк (НБУ) констатирует наличие 48 банков с непрозрачной структурой собственности. Об этом сегодня сообщил Национальный банк. "48 банков имеют непро...

НБУ: 17 банків добровільно погодилися розкрити реальних власників

03.06.2015 / economics.unian.ua / «З питання легалізації, там, де особа формально не володіла акціями банку, але по суті здійснювала контроль над ним, банки звертаються до нас за дозволом на кон...

Нові вимоги Національного банку України щодо структури власності банків

02.06.2015 / НБУ / У рамках Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року Національний банк України має намір забезпечити прозоре та повне розкриття структури власності українських...